Φωτογράφιση ιατρείου στα Ιωάννινα

Αρχιτεκτονική μελέτη: CUBE

Τοποθεσία: Ιωάννινα

Χρονολογία: 2019