Φωτογράφιση εσωτερικού χώρου

Έργο: Iατρείο στα Ιωάννινα

Σχεδίαση - μελέτη: CUBE