Κατοικία στα Ιωάννινα

Έργο: Προσθήκη ορόφου σε πολυκατοικία στα Ιωάννινα.

Αρχιτεκτονική μελέτη: CUBE - Στεργιούλης Αθανάσιος