Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα

Έργο: Ξενοδοχείο στα Ιωάννινα

Αρχιτεκτονική μελέτη: CUBE