Αγρόκτημα Γερμανίνας, Πάφος

Αγρόκτημα Γερμανίνας, Πάφος